werken met formules

Hoofdstuk 5 voorkennis: Rekenen met breuken. Vermenigvuldigen, delen, optellen en aftrekken, breuken vereenvoudigen.

©2004-2020 W.v.Ravenstein