goniometrie

Hoofdstuk 8 voorkennis: Wortels optellen en vermenigvuldigen. Een factor voor het wortelteken brengen. Delen van wortels.

©2004-2020 W.v.Ravenstein