oppervlakte van vlakke figuren

Oppervlakteformules

Bij het berekenen van de oppervlakte van figuren gebruik je vaak de oppervlakteformules van de basisfiguren driehoek, parallellogram, trapezium en cirkel.

$
\eqalign{
  & O_{{\text{driehoek}}}  = \frac{1}
{2} \cdot b \cdot h  \cr
  & O_{{\text{parallellogram}}}  = b \cdot h  \cr
  & O_{{\text{trapezium}}}  = \frac{1}
{2} \cdot \left( {a + b} \right) \cdot h  \cr
  & O_{{\text{cirkel}}}  = \pi  \cdot r^2  \cr}
$

Vaak bestaat een figuur uit één of meerdere basisfiguren. Soms kun je een figuur aanvullen tot een basisfiguur.

Goniometrische verhoudingen

Bij de berekening van oppervlakte van niet basisfiguren gebruik je vaak gonio.

Als van een driehoek twee zijden bekend zijn en de ingesloten hoek dan kan je de oppervlakte berekenen met:

q6503img1.gif

$
O\left( {\Delta ABC} \right) = \frac{1}
{2} \cdot AB \cdot AC \cdot \sin \angle A
$

Zie voorbeeld
Zie oppervlakte driehoek voor een bewijs.

©2004-2020 W.v.Ravenstein