stelsels vergelijkingen

Lineaire vergelijkingen met twee variabelen

De algemene vorm voor een lineaire vergelijking met twee variabelen is:

ax+by=c

De grafiek van ax+by=c is een rechte lijn.

Oplossingen van ax+by=c

Het getallenpaar $(12,6)$ is een oplossing van $3x-4y=12$. Dit kan je controleren door $x$ en $y$ in te vullen:

3·12$-$4·6=12
36$-$24=12
Klopt!

Het opstellen van een lineaire vergelijking

Voor een concert zijn kaartjes te koop van 10 en 15  euro. De totale opbrengst is 4300 euro.

Noem het aantal kaartjes van 10 euro 'x' en die van 15 euro 'y'. Er geldt:

10x+15y=4300

Stelsels oplossen

Voor het oplossen van een stelsel van twee lineaire vergelijkingen met twee variabelen ken je twee methoden:

1
Elimineren door optellen en aftrekken

2
Elimineren door substitutie

©2004-2020 W.v.Ravenstein