logaritmische functies

Je kunt elk getal schrijven als een macht van 10.
Je gebruikt daarbij de regel:

$
a = 10^{\log (a)}
$

7=10log(7)$\approx$100,845

 q6518img1.gif

Op je rekenmachine zit de functie log(x). Dat is de logaritme met grondtal 10.

Als je logaritmen met andere grondtallen wilt benaderen of grafieken met logartimen wilt plotten dan gebruik je de functie logab.

Hieronder staat hoe dat gaat.

invoeren logaritmische functies

Als je een 'oude rekenmachine' gebruikt kijk dan op oude rekenmachines

Bij het oplossen van ongelijkheden met logaritmen moet je rekening houden met het domein.

Voor $f(x)={}^g\log(ax+b)$ kijk je naar:

$ax+b>0$

Bij het oplossen van $f(x)>0$ of $f(x)<0$ houd je het domein in de gaten...

©2004-2020 W.v.Ravenstein