topformule

y=x2

dit is een standaard parabool met als top(0,0)

q6843img1.gif

y=(x-3)2

dit is een horizontale verschuiving naar rechts met 3

q6843img2.gif

y=$
\frac{1}
{2}
$(x-3)2

dit is een vermenigvuldiging met de factor $
\frac{1}
{2}
$ ten opzichte van de x-as

q6843img3.gif

y=$
\frac{1}
{2}
$(x-3)2+1

dit is een verticale verschuiving naar boven met 1

q6843img4.gif

de top van y=$
\frac{1}
{2}
$(x-3)2+1 is gelijk aan (3,1)

q6843img5.gif

onthouden

de top van y=a(x-p)2+q is gelijk aan (p,q).

©2004-2020 W.v.Ravenstein