domein en bereik bepalen van een wortelfunctie


$f(x)=\sqrt{x}$ is een standaardfunctie.
Met $
D_f=[0,\to>\,\,en\,\,B_f=[0,\to>
$

De functie $
f(x)=2\sqrt{x-3}+4
$ kan je opvatten als een transformatie van de standaardfunctie.

3 naar rechts verschuiven van
$x \to \sqrt{x}$ geeft
$x \to \sqrt{x-3}$

vermenigvuldigen van
$x \to \sqrt{x-3}$ met een factor 2 t.o.v. de x-as geeft
$x\to 2\sqrt{x-3}$

 4 omhoog verschuiven van
$x\to 2\sqrt{x-3}$ geeft
$x\to 2\sqrt{x-3}+4$

q7024img5.gif

q7024img1.gif q7024img2.gif q7024img3.gif q7024img4.gif

©2004-2022 W.v.Ravenstein