Wat is geschikt lesmateriaal?

ALWAYS UNDER CONSTRUCTION

"I hope that while so many people are out smelling the flowers, someone is taking the time to plant some."
Herbert Rappaport

Er zijn op dit moment twee concrete aanleidingen om opnieuw te gaan nadenken over de vraag 'Welke eisen moet je stellen aan lesmateriaal voor wiskunde?'

Allereerst is er een 'plan' om meer te doen met digitaal lesmateriaal (ICT-klankbordgroep) en vanuit het VMO om vooral ook Montessori-materiaal uit te wisselen.

 • Leerlingen moeten er zelfstandig aan kunnen werken.
 • Zelfstandig leren bevorderen.
 • Op maat kunnen worden samengesteld.
 • Individuele leerroutes mogelijk maken.
 • Op een effectieve en leerzame manier gebruik maken van de inzet van ICT.
 • Activererende werkvormen mogelijk maken.
 • Waar mogelijk gebruik maken van concreet materiaal, doeopdrachten, samenwerkingsopdrachten, onderzoeksopdrachten, e.d.
 • Een goed beeld geven van 'wat is wiskunde?'
 • Extra aandacht voor 'redeneren', 'abstractie', 'wiskundige houding', ... 
 • Aansluiten bij bestaande initiatieven als Ratio, DWO, ...
 • ...
 • Je kunt ook je eigen boek schrijven. Zie barlaeus
  Maar dat is dan uitdrukkelijk niet bedoeld om zelfstandig aan te werken...
  De leraar blijft onmisbaar... gelukkig maar.

Later...

Zie ook Digitaal lesmateriaal?

©2004-2020 W.v.Ravenstein