Praktische opdracht HAVO A

In deze 'minicursus' maakte je kennis met formules, variabelen, grafieken, de rij van Fibonacci, getallenstelsels en groeimodellen.

Meer informatie over deze opdracht:

©2004-2020 W.v.Ravenstein