1. Vergelijkingen bordjesmethode

q7468img1.gif

Ga naar DWO, log in en ga naar het mapje vergelijkingen havo 4 wiskunde B deel 1. Je vindt daar vier modules:
  1. Vergelijkingen bordjesmethode (basisvaardigheden)
  2. Lineaire vergelijkingen (hoofdstuk 1)
  3. Kwadratische vergelijkingen (hoofdstuk 1)
  4. Hogeremachtsvergelijkingen (hoofdstuk 4)
  5. Gebroken vergelijkingen (hoofdstuk 5)

Maak alle opgaven uit de module Vergelijkingen bordjesmethode

©2004-2020 W.v.Ravenstein