Ik heb een aantal moeilijke vragen uit de 3F-voorbeeldtoets besproken op mijn weblog:

voorbeeld rekentoets 3F van CITO van 2013