q10255img1.gif

$
\begin{array}{*{20}c}
M & {\,\,\,\,\,\,\,\,\,van} \\
\begin{array}{l}
\\
naar \\
\end{array} & {\begin{array}{*{20}c}
{} & {\begin{array}{*{20}c}
A & B & C & D & E \\
\end{array}} \\
{\begin{array}{*{20}c}
A \\
B \\
C \\
D \\
E \\
\end{array}} & {\left( {\begin{array}{*{20}c}
0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\
1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\
0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\
0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\
1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\
\end{array}} \right)} \\
\end{array}} \\
\end{array}
$

...en dan tot de vierdemacht verheffen en alles optellen:

q10256img1.gif

Er zijn $360$ verschillende 'onzinwoorden' van 4 letters te maken.