Een boxplot is een grafische voorstelling waarmee je snel een overzicht van de verdeling van een verzameling gegevens kunt krijgen. Met boxplots kun je makkelijk verschillende verdelingen vergelijken.

In een boxplot kan je de kwartielen, de mediaan en de grootste en de kleinste waarde aflezen.