Schaduw bij evenwijdige lichtstralen

q10655img1.gif

Schaduw bij puntvormige lichtbron

q10655img2.gif

schaduwen © h.hofstede