De afstand van een punt tot een vlak

De afstand van het punt $
P\left( {x_P ,y_P ,z_P } \right)
$ tot het vlak $
V:ax + by + cz = d
$ is:

$
d(P,V) =
$ $
\Large\frac{{\left| {ax_P  + by_P  + cz_P  - d} \right|}}{{\sqrt {a^2  + b^2  + c^2 } }}
$

Voorbeeld 1

q10738img1.gif

Gegeven is de kubus $ABCD.EFGH$ met ribbe 4. Het punt $M$ is het midden van $CG$.

 • Bereken $d(F,BMH)$

Zie uitwerking

De afstand van een punt tot een lijn

Het berekenen van de afstand van een punt $P$ tot een lijn $l$ met behulp van vectoren:

 1. Breng door $P$ het vlak $V$ aan dat loodrecht op $l$ staat.
 2. Bereken de coördinaten van het snijpunt $A$ van $V$ en $l$.
 3. Bereken $d(P,l)=PA$

Voorbeeld 2

Van driehoek $ABC$ is $A(-3,0,3)$, $B(3,1,-1)$ en $C(0,1,1)$.

 • Bereken $d(A,BC)$

Zie uitwerkingen opgave 67 op blz. 54

De afstand tussen twee kruisende lijnen

Het berekenen van de afstand tussen de kruisende lijnen $l$ en $m$:

 1. Stel een vergelijking op van het vlak $V$ door $m$ dat evenwijdig is met $l$. Gebruik $
  \underline n _V  = \underline r _l  \times \underline r _m
  $ en een punt op $m$
 2. Neem een punt $P$ op $l$ en bereken $d(P,V)$ met de afstandsformule. Er geldt $d(l,m)=d(P,V)$

Voorbeeld 3

Gegeven:

$
\begin{array}{l}
 l:\left( {\begin{array}{*{20}c}
x\\
y\\
z \\
\end{array}} \right) = \left( {\begin{array}{*{20}c}
{-1}\\
{-2}\\
0  \\
\end{array}} \right) + \lambda \left( {\begin{array}{*{20}c}
2\\
2\\
1\\
\end{array}} \right) \\
 m:\left( {\begin{array}{*{20}c}
x\\
y\\
z\\
\end{array}} \right) = \left( {\begin{array}{*{20}c}
4\\
2\\
3\\
\end{array}} \right) + \mu \left( {\begin{array}{*{20}c}
2\\
0\\
{-1}\\
\end{array}} \right) \\
\end{array}
$

 • Bereken $d(l,m)$

Uitwerking voorbeeld 3

$
\underline n _V  = \underline r _l  \times \underline r _m  = \left( {\begin{array}{*{20}c}
2\\
2\\
1\\
\end{array}} \right) \times \left( {\begin{array}{*{20}c}
2\\
0\\
{-1}\\
\end{array}} \right) = \left( {\begin{array}{*{20}c}
{-2}\\
4\\
{-4}\\
\end{array}} \right) \buildrel \wedge \over = \left( {\begin{array}{*{20}c}
{-1}\\
2\\
{-2}\\
\end{array}} \right)
$

$
V: - x + 2y - 2z\mathop { =  - 6}\limits^{\scriptstyle (4,2,3) \atop
  \scriptstyle  \downarrow }
$

Neem $
P( - 1, - 2,0)
$

$
d(l,m) = d(P,V) = \frac{{\left| {1 - 4 + 0 + 6} \right|}}{{\sqrt {( - 1)^2  + 2^2  + ( - 2)^2 } }} = 1
$