Differentievergelijking

Bij een lineaire differentievergelijking van de eerste orde hoort een recursieve formule van de vorm:

$u_n=a\cdot u_{n-1}+b$

Webgrafieken

Convergeren en divergeren

De webgrafiek van de differentievergelijking $u_n=a\cdot u_{n-1}+b$ heeft te maken met de lijnen $y=ax+b$ en $y=x$. De x-coördinaat het snijpunt van deze lijnen heet het dekpunt van de differentievergelijking.

Je berekent het denkpunt $\overline u$ door de vergelijking $\overline u=a\cdot\overline u+b$ op te lossen.

q10752img1.gif
©hhofstede.nl

Voor  $a\lt-1$  of  $a\gt1$  is de rij  divergerend.
Voor  $-1\lt a\lt1$  is de rij convergerend.
Voor $a=-1$ of $a=1$ is de rij alternerend.

  • Zie ook blz 168 in je boek

Een directe formule

De directe formule van $u_n=a\cdot u_{n-1}+b$ is:

  • $u_n=A\cdot a^n+\overline u$

Waarij $\overline u$ het dekpunt is en $A$ een constante.

Aanpak

  1. Bereken het dekpunt
  2. Gebruik de startwaarde om $A$ te berekenen.

Voorbeeld

Je zet €10.000 op een spaarrekening. Vervolgens zet je elke maand €100 op de spaarrekening. Over het tegoed krijg je 0,5% rente per maand.

  • Wat is je spaartegoed na 12 jaar?
  • Na hoeveel maanden is je tegoed voor het eerst groter dan €60.000?

Zie uitwerking