In onderstaand overzicht staan voorbeelden van contextloze opgaven die betrekking hebben op referentieniveau 2F en 3F die vanaf 2015 in de rekentoetsen kunnen voorkomen.

−2 + 7 =
−2 – 7 =
2 – 7 =
3,2 – 5,3 =
–5,21 + 10 =

Welk getal hoort op de plaats van de pijl?

q10920img1.gif

Welk getal hoort op de plaats van de pijl?

q10920img2.gif

Welk getal hoort op de plaats van de pijl?

q10920img3.gif

4 x (3 + 2) =
(3 – 2) x 4 =
(8 + 12) : 5 =
53 =
152 =

Welk getal is het grootst? 0,5 0,29 0,099
Welk getal is het kleinst? 2/3 5/6 3/8
Schrijf als kommagetal: 3/100 =
Schrijf als kommagetal: 4/5 =

1,2 x 100 =
0,12 x 10 =
0,12 : 12 =

In onderstaand overzicht staan voorbeelden van contextloze opgaven die een kandidaat naar verwachting niet met een 'handig reken'-strategie zal oplossen en die vanaf 2015 in de rekentoetsen kunnen voorkomen.

268 + 346 =
7 x 168 =
36 x 67 =
912 : 16 =
24,3 + 7,83 =
1,2 × 17 =
7,8 – 5,13 =
20,8 : 1,3 =