• Professionalisering van de leraar door middel van een methodiek gebaseerd op leren van en met elkaar. leerKRACHT draagt bij aan probleem oplossend vermogen, zelfreflectie, feedback geven, met als resultaat beter onderwijs geven...
  • In de vorm van lesbezoeken, gezamenlijke lesvoorbereiding, gestructureerde teambijeenkomsten om verbeterdoelen te formuleren en realiseren.
  • leerKRACHT is een continu proces. Leraren doen mee in teams waarbij de basisvaardigheden worden eigen gemaakt in 8 weken, waarna de ontwikkeling en borging plaatsvindt gedurende het hele jaar.
  • Bestede schooljaar 2013-2014: uren 40

Lesbezoek