Lineaire formules

De algemene form van een lineaire formule is:

  • $y=ax+b$

Formule opstellen:

  • Ga uit van $y=ax+b$
  • Bereken de richtingcoëfficiënt:
    $\eqalign{a=\frac{verticaal}{horizontaal}}$
  • Zoek het snijpunt $0,b)$ met de $y$-as.
  • Schrijf de formule op

Voorbeeld

q6777img4.gif

$a=\frac{2}{5}$ en $b=1\frac{4}{5}$
$y=\frac{2}{5}x+1\frac{4}{5}$

Grafieken verschuiven

Je kunt de grafiek van een functie verticaal verschuiven door bij het functievoorschrift een getal op te tellen of af trekken.

Als je de grafiek van een functie naar links of rechts wilt verschuiven dan verander je in het functievoorschrift de variabele $x$ door $x-p$. De grafiek verschuift dan $p$ naar rechts.

q11558img2.gif