Lineaire groei

Bij lineaire groei neemt de hoeveelheid per tijdseenheid met hetzelfde getal toe of af.

Dat getal dat je per tijdseenheid moet optellen heet richtingscoëfficiënt.

Formule

$N=at+b$ met:

  • N: hoeveelheid
  • a: richtingscoëfficiënt
  • b: startwaarde (t=0)
  • t: tijd

Exponentiële groei

Bij exponentiële groei wordt de hoeveelheid per tijdseenheid met hetzelfde getal vermenigvuldigd.

Dat getal waarmee je per tijdseenheid moet vermenigvuldgen heet de groeifactor.

Formule

$N=b·g^t$ met:

  • N: hoeveelheid
  • b: startwaarde (t=0)
  • g: groeifactor
  • t: tijd
q11593img1.gif q11593img2.gif