Een boxplot tekenen

In een boxplot kan je de kleinste en grootste waarneming aflezen, $Q_1$ en $Q_3$, de mediaan, de spreidingsbreedte en de kwartielafstand.

De boxplot verdeelt de waarnemingen in vier delen die elk 25% van de waarnemingen bevat.

Aanpak

 • zet de getallen in volgorde van grootte
 • bepaal het kleinste en grootste getal
 • bepaal de mediaan
 • splits de getallen in twee even grote groepen
 • bepaal $Q_1$ en $Q_3$
 • teken een getallenlijn en verwerk de 5 getallen tot een boxplot

Aflezen uit boxplots

In een boxplot kan je de kleinste en grootste waarneming aflezen, $Q_1$ en $Q_3$, de mediaan, de spreidingsbreedte en de kwartielafstand.

Voorbeeld

q11602img1.gif

 • de kleinste waard is 10
 • $Q_1$=24
 • de mediaan is 35
 • $Q_3$=48
 • de grootste waarde is 70
 • de spreidingsbreedte is 60
 • de kwartielafstand is 24