q6884img2.gif

Een voorbeeld van een omgekeerd evenredig verband:

$
y = \Large \frac{{24}}
{x}
$

Hieronder zie je een tabel met verschillende waarden van 'x' en 'y'.

q6884img1.gif

Er geldt: x·y=24. Het product van x en y is constant. Als x bijvoorbeeld 2 keer zo groot wordt dan wordt y daardoor 2 keer zo klein. Vandaar de naam omgekeerd evenredig.

Een omgekeerd evenredig verband is dus vrij gemakkelijk te herkennen. De grafiek bij een omgekeerd evenredig verband heet hyperbool.