q12643img1.gif

  • Opzettten van een wiskundige argumentatie
  • Analyseren en generaliseren
  • Probleemaanpak en wiskundige modellen
  • Meningen, beweringen en (wiskundige) zekerheid
  • Elementaire logica
  • Definitie, stelling, vermoeden en bewijzen
  • Wiskundige denkactiviteiten