Plotten, schetsen en tekenen

Een grafiek plotten

Na het invoeren van de formule op de GR kies je een geschikt venster. Dat betekent dat je Xmin, Xmax, Ymin en Ymax zo moet kiezen dat alle bijzonderheden van de grafiek op het scherm te zien zijn.

Een grafiek schetsen

Om een schets te maken plot je eerst de grafiek. Bij het schetsen gaat het vooral om de vorm van grafiek en de ligging ten opzichte van de assen. Vergeet niet de juiste variabelen bij de assen te zetten.

Een grafiek tekenen

Een tekening van een grafiek moet nauwkeurig zijn, Hierbij horen getallen bij de assen. Gebruik de GR om een tabel te maken. Teken de punten die uit de tabel volgen in het assenstelsel. Teken door deze punten de grafiek.

Melkzuur

Bij een experiment heeft men een model opgesteld voor de hoeveelheid melkzuur. Voor de eerste 10 minuten van het experiment geldt: 

$
M(t) =  - t^3  + 14t^2  - 57t + 122
$

met $t$ in minuten en $M$ in mg.

 1. De hoeveelheid melkzuur neemt eerst af en daarna weer toe. Bereken de minimale waarde van M gedurende de eerste 5 minuten. Rond eventueel af op 1 decimaal.
 2. Bereken de maximale waarde van M tussen t=4 en t=8 op 1 decimaal nauwkeurig.
 3. Bereken na hoeveel minuten de waarde van M gelijk is aan 60. Rond af op 1 decimaal.
 4. Met hoeveel procent neemt de waarde van M toe gedurende de zesde minuut?
 5. Na iets meer dan 9 minuten is er geen melkzuur meer. Bereken op 1 decimaal nauwkeurig de waarde van t op dat moment.

Zie uitwerking melkzuur

Toppen en snijpunten

Je kunt je GR gebruiken om de coördinaten van toppen en snijpunten van grafieken te berekenen. Je gebruikt de opties maximum en minimum om de coördinaten van de toppen te berekenen en de optie intersect voor het berekenen van de coördinaten van de snijpunten.

Hoe schrijf je bij gebruik van de GR de uitwerkingen op?

 • Noteer de formule die je invoert, dus schrijf $Y1=...$ en $Y2=...$
 • Noteer de optie(s) die je gebruikt en geef het resultaat.
 • Beantwoord de gestelde vraag,

Voorbeeld

Gegeven: $f(x)=-0,4x^{2}+3x+2$

 1. Bereken de coördinaten van de top op 2 decimalen nauwkeurig
 2. Bereken de coördinaten van de nulpunten op 2 decimalen nauwkeurig.
 3. Bereken de coördinaten van de snijpunten van $f$ met de lijn $y=3$ op twee decimalen.
 4. Bereken de coördinaten van de snijpunten van $f$ met de lijn $y=\frac{1}{2}x-2$ op twee decimalen.

uitwerking voorbeeld