Om bij een gegeven grafiek een toenamediagram te tekenen maak je een tabel en zet in de tabel bij elk interval de bijbehorende toename.

In het toenamediagram teken je de toenamen als verticale lijnstukjes bij de rechtergrens van het interval.

Je kunt ook een globale schets maken van een mogelijk grafiek bij een gegeven toenamediagram.

q6703img1.gif

Van toenamediagram naar grafiek

Is een toenamediagram gegeven en de co÷rdinaten van ÚÚn punt van de grafiek dan kun je co÷rdinaten van andere punten van de grafiek berekenen. Door deze punten is vervolgens een grafiek te tekenen.

Voorbeeld 1

q12793img1.gif

Hier staat het toenamendiagram van een functie f.

  • Schets een mogelijke grafiek voor deze functie, als je weet dat hij door (0,4) gaat.

Zie uitwerking voorbeeld 1

Formules en toenamediagrammen

Bij een gegeven formule kan je met je GR een tabel maken met de juiste stapgrootte.

Bereken vervolgens bij de tabel de toenamen.

Zie ook:

Voorbeeld 2

Gegeven: $f(x)=x^{2}-4x+4$

  • Teken het toenamediagram voor [0,5].

Zie uitwerking voorbeeld 2