Verschillen kwantificeren bij nominale variabelen

Voor het kwantificeren van een verschil bij een nominale variabele gebruiken we een associatiemaat.

  1. Het percentageverschil (PV)
  2. De odds-ratio (OR)
  3. De phi-coëfficiënt (phi)

Vuistregels

q12900img1.gif

De vuistregels worden gebruikt om te bepalen of het verschil groot, middelmatig of gering genoemd wordt.

Kruistabel

In de 2x2-kruistabel zijn de aantallen met de letters $a$, $b$, $c$ en $d$ aangegeven.

q12900img2.gif

het percentageverschil PV

$$PV = \frac{a}{{a + b}} \times 100\%  - \frac{c}{{c + d}} \times 100\% $$

de odds-ratio (OR)

$$OR = \frac{{\frac{a}{b}}}{{\frac{c}{d}}}\,\,ofwel\,\,OR = \frac{{ad}}{{bc}}$$

de phi-coëfficiënt (phi)

$$phi = \frac{{ad - bc}}{{\sqrt {\left( {a + b} \right)\left( {c + d} \right)\left( {a + c} \right)\left( {b + d} \right)} }}$$

Verschillen kwantificeren bij ordinale en kwantitatieve variabelen

Om bij een ordinale variabele het verschil te kwantificeren gebruik je het maximale verschil in cumulatief percentage. (max.Vcp)

Om bij een kwantitatieve variabele het verschil te kwantificeren gebruik je de effectgrootte . Je kunt ook de boxplots vergelijken.

De vuistregels staan op het formuleblad.

Het berekenen van max.Vcp

  • Bereken voor de variabele het cumulatieve percentage.
  • Bereken bij elke categorie het verschil van de cumulatieve percentages.
  • Kijk wat het grootste verschil is dat optreedt, dat is de max.Vcp

Zie bladzijde 66 voor een voorbeeld.

Het berekenen van de effectgrootte

Je kunt voor beide groepen het gemiddelde en de standaardafwijking berekenen. Je krijgt dan $\overline X_1$, $\overline X_2$, $S_1$ en $S_2$. De effectgrootte $E$ is dan gelijk aan:

$\eqalign{E = \frac{{\overline {{X_1}}  - \overline {{X_2}} }}{{\frac{1}{2}\left( {{S_1} + {S_2}} \right)}}}$

Neem $\overline {{X_1}}  > \overline {{X_2}} $ zodat de effectgrootte een positief getal oplevert.

Vuistregels bij effectgrootte

q12900img3.gif

De vuistregels staan op het formuleblad.

Boxplots vergelijken

q2011img1.gif

Om boxplots te vergelijken gebruiken we de vuistregels voor het vergelijken van boxplots...:-)

Vuistregels vergelijking van boxplots

q12900img4.gif

De vuistregels staan op het formuleblad.

formuleblad