De formule $y=ax+b$ is de algemene vorm van een lineaire formule. De bijbehorende grafiek is de lijn met richtingscoëffifiënt $aq$ die de $y$-as snijdt in het punt $(0,b)$
  • Lineaire formules
  • Evenredige verbanden
  • Best passende lijn
  • Interpoleren en extrapoleren

Zie ook: