'Statistiek is de wetenschap van het verzamelen, organiseren en interpreteren van numerieke feiten, die gegevens of data worden genoemd.'
(Uit: Statistiek in de Praktijk, David S. Moore / George P. McCabe, 1994)

  • Soorten variabelen
  • Populatie en steekproef
  • Centrum- en spreidingsmaten
  • Grafische weergave van data
  • Verdelingen
  • Betrouwbaarheidsintervallen
  • Het formuleblad

Zie ook: