In het symposium worden facetten van een wiskundig onderwerp door vier onderzoekers van verschillende universiteiten verdiept vanuit het perspectief van hun eigen onderzoek. Er wordt daarbij aansluiting gezocht bij de schoolwiskunde.

Deze keer is het thema raakvlakken tussen wiskunde en informatica. Rond dit interdisciplinaire thema vinden momenteel veel ontwikkelingen in de wetenschap plaats, die bovendien een wisselwerking met het schoolcurriculum.

Er zijn, naast wiskunde, raakvlakken met informatica en nlt (en in een voordracht zelfs met biologie, muziektheorie, literatuurwetenschap en filosofie.

:
http://www.wiskgenoot.nl

6 uur