q13681img5.gif

Zet in elke vaas 5 rozen. Verdeel de overgebleven 17 rozen over de 3 vazen. Dit is een herhalingscombinatie van 17 keer kiezen uit 3.

$ \left( {\begin{array}{*{20}c} {3-1+17}\\ 17\\ \end{array}} \right) = \left( {\begin{array}{*{20}c} {19}\\ 17\\ \end{array}} \right) = 171 $