Antwoord uit Pythagoras:

Er moeten minstens 15 blauwe knikkers in totaal zijn. Met meer dan 15 blauwe knikkers hebben minstens twee kleuren hetzelfde aantal. Er zijn dus precies 15 blauwe knikkers. De overige kleuren zijn er dan in de aantallen 1, 2, 3 en 4.

Pythagoras 50nr1 Pythagoras 50nr2