q14864img1.gif

Naam Aantal
vlakken
A

Kuboctaëder

14

8 gelijkzijdige driehoeken, 6 vierkanten

B

Icosidodecaëder

32

20 gelijkzijdige driehoeken, 12 vijfhoeken

C

Afgeknotte tetraëder

8

4 driehoeken, 4 zeshoeken

D

Afgeknotte kubus

14

8 driehoeken, 6 achthoeken

E

Afgeknotte octaëder

14

6 vierkanten, 8 zeshoeken

F

Afgeknotte dodecaëder

32

20 driehoeken, 12 tienhoeken

G

Afgeknotte icosaëder

32

12 vijfhoeken, 20 zeshoeken

H

Romboëdrisch kuboctaëder

26

8 driehoeken, 18 vierkanten

I

Afgeknotte kuboctaëder

26

12 vierkanten, 8 zeshoeken, 6 achthoeken

J

Romboëdrisch icosidodecaëder

62

20 driehoeken, 30 vierkanten, 12 vijfhoeken

K

Afgeknotte icosidodecaëder

62

30 vierkanten, 20 zeshoeken, 12 tienhoeken

L

Stompe hexaeder

38

32 driehoeken, 6 vierkanten

M

Stompe dodecaëder

92

80 driehoeken, 12 vijfhoeken