De kerk van Zillis is wereldberoemd. De oorsprong van de kerk reikt tot in de zesde eeuw. Zelfs zijn er restanten gevonden die stammen uit de Romeinse tijd. In de achtste eeuw werd de kerk "ecclesia plebeia in Ciranes" (Kerk van het volk in Ziràn) genoemd.

De huidige vorm kreeg de kerk in de 12e eeuw. Uit deze tijd (of eerder) stamt waarschijnlijk het beroemde cassetteplafond, waarvan de meeste vierkante panelen met bijbelse voorstellingen uit het leven van Jezus zijn beschilderd.