Lesopzet
2x40 minuten

STARTEN 10:10

  • Inleiding powerpointpresentatie
  • Uitdelen pakketjes voor HAVO en VWO
  • Lezen basisinformatie en bespreken
  • Indelen in groepen
  • In groepen een aantal kenmerkende opdrachten maken
  • Uitwerkingen inleveren
  • Vragenlijst invullen
  • Vragen beantwoorden
  • Kerst-puzzel met socrative
  • Afsluiting
EINDE 11:30