Ga naar MENU en kies voor EQUATION.

Met Simulataneous kan je stelsels van vergelijkingen met onbekenden oplossen. Je moet dan eerst kiezen hoeveel variabelen je wilt gebruiken. Voor een stelsel als hier kies je voor 2 variabelen:

$ \left\{ \begin{array}{l} x - 2y = 10 \\ 5x + 6y = - 4 \\ \end{array} \right. $

q9595img1.gif

Vul de juiste parameters in en klik op SOLVE om het stelsel op te laten lossen.

q9595img2.gif
Je krijgt hier de oplossing te zien. Rechts onderaan staat de x-coördinaat als breuk geschreven. q9595img3.gif

Met de plijtjestoets kan je ook de exacte waarde van de y-coördinaat zien.

De oplossing van het stelsel is $
\left( {3\frac{1}{4}, - 3\frac{3}{8}} \right)
$.

q9595img4.gif
Op dezelfde manier kan je ook stelsels oplossen met 3, 4, 5 of zelfs 6 variabelen. q9595img5.gif

Los op:

$ \begin{array}{l} a.\left\{ \begin{array}{l} 2x - 3y = 10 \\ - x + 6y = 6 \\ \end{array} \right. \\ b.\left\{ \begin{array}{l} 3x + 5y = 0 \\ 6y - 2x = 12 \\ \end{array} \right. \\ c.\left\{ \begin{array}{l} x + y = 1 \\ x + 2y = 100 \\ \end{array} \right. \\ \end{array} $

TIP: los de stelsels eerst zelf op. Daarna kan je je antwoorden controleren met je GR.