Ga naar MENU en kies voor EQUATION.

Met Polynominal kan je tweedegraads, derdegraadsvergelijking of hoger oplossen. Bij een tweedegraads-vergelijking krijg je een matrix waar je de waarden van a, b en c (als bij de abc-formule) kan invullen. Je lost dus de vergelijking ax2+bx+c=0 op.

Als je kiest voor een derdegraads-vergelijking dan moet je de waarden voor a, b, c en d invullen. Je lost dan de vergelijking ax3+bx2+cx+d=0 op.

q9596img1.gif
We gaan de vergelijking  x3-7x2-10x+16=0 oplossen. Kies voor Degree=3. q9596img2.gif
Vul de juiste waarden voor de parameters a, b, c en d in. Klik op SOLVE om de vergelijking op te lossen. q9596img3.gif

In dit geval krijg je 3 oplossingen.

x=-2 of x=1 of x=8.

q9596img4.gif

Op dezelfde manier kan je tweedegraads-vergelijkingen oplossen.

We nemen 3x² + 2x - 6 = 0.

q9596img5.gif
Je krijgt twee oplossingen... met de pijltjestoets kan je rechtsonder (soms) zelfs de exacte waarden vinden. q9596img6.gif

$x=-\frac{1}{3}-\frac{1}{3}\sqrt{19} \vee x=-\frac{1}{3}+\frac{1}{3}\sqrt{19}$

Op dezelfde manier kan ook andere hogere-graads vergelijkingen oplossen.

q9596img7.gif