Gegeven is een driehoek $KLM$ met $\angle M=90^o$, $KL=10$ en je weet: $LM$ is $2$ langer dan $KM$.

Bereken exact de oppervlakte van $\Delta KLM$.

q8537img1.gif