De leerroute bestaat uit een aantal opdrachten en een eindopdracht.  


Opdrachten

1. Inleiding
2. Kippen en konijnen
3. Als je een konijn vraagt...
4. Romeinse cijfers
5. Egypte
6. De Maya`s
7. Een stelsel oplossen
8. De konijnen van Fibonacci
9. De gulden snede
A. Konijnen en groeimodellen
B. Wat is relatief?
C. Hoe pak je een wiskundeopgave aan?
D. Eindopdracht


Eindopdracht

De eindopdracht bestaat uit 10 rekenopgaven uit de verplichte rekentoets.

q9169img1.gif