"De beheersing van rekenvaardigheden is cruciaal voor een succesvolle schoolloopbaan en daarna een goede maatschappelijke redzaamheid."

Overzicht
 1. Voorkennis
 2. Functioneel gebruiken van rekenvaardigheden
 3. Domeinoverstijgende vaardigheden
 4. Getallen
 5. Verhoudingen
 6. Meten/meetkunde
 7. Verbanden
Werklijstje Mijn eigen lijstje
 • basiskennis 
 • procenten en groeifactoren 
 • omrekenen in het metrieke stelsel
 • afronden 
 • formules
 • rekenen met tijd 
 • rekenen met snelheid
 • oppervlakte en inhoud 
 • verhoudingen en schaal

...en dat behoeft wel enige toelichting denk ik...

Hyperlinks & pointers Handig rekenen

Wat is handig rekenen?