Feedback in de klas: 5 tips!

Gericht op de taak, niet op de persoon:
Feedback moet gericht zijn op het werk dat een leerling doet, niet op de leerling zelf. Daarbij moeten er natuurlijk voorbeelden gegeven worden van hoe de leerling het werk kan verbeteren. Door te richten op de taak maak je de feedback onpersoonlijk, en daardoor staat de leerling het meest open om iets te doen met deze feedback. 

Duidelijk en concreet
Feedback moet de wat, hoe, en/of waarom vraag beantwoorden voor een probleem. Dit type feedback is effectiever dan simpelweg het controleren van het resultaat, waarbij alleen verteld wordt dat iets fout of goed is. Bij goede feedback gaat het namelijk over van fout naar goed.

Behapbaar
De feedback moet in kleine stukjes gedeeld worden met de leerling, zodat het niet te veel wordt en de leerling de feedback naast zich neer legt of niet meer weet wat hij/zij er mee kan. Door het stap voor stap uit te leggen voorkom je dit al voor een deel. Het kan daardoor ook zo zijn dat je als docent moet kiezen waar je de nadruk van de feedback legt, omdat er nog te veel verbeterd moet worden.

Zo eenvoudig als maar zijn kan (maar niet te simpel!)
Eenvoudige feedback is gericht op controle van de doelstelling en het geven van een tip, complexe feedback is daarentegen gericht op verschillende punten. Door de feedback zo eenvoudig mogelijk te houden kan een leerling er het meeste mee. Maak het echter niet té simpel: dan levert het weer te weinig op.

Zo objectief mogelijk (en als het kan geschreven)
Uit onderzoek blijkt dat geschreven feedback meer toevoegt dan gesproken feedback. Dit verklaart wellicht ook waarom feedback van computers meer oplevert dan feedback van mensen. Doordat het onpersoonlijk is kán het alleen maar over de taak gaan, waardoor de lerende meer open staat voor de feedback.

Dit zijn de 5 belangrijkste tips bij het geven van feedback. Natuurlijk is het geven van Feedback veel complexer dan alleen deze 5 tips, maar het zijn goede punten om in het achterhoofd te houden bij het gebruik van feedback in de klas. Vragen of opmerkingen? Laat het ons dan vooral weten!

© 2024 Wiskundeleraar.nl