Centrale toetsmomenten

"Dooft de Geest niet uit, zo veracht de profetieën niet, maar toets alles en behoudt het goede.",
zegt Paulus in zijn brief aan de Tessalonicensen (1Tess.5:19-21).

Uit de verschillende gesprekken heb ik begrepen dat er een plan is om twee keer per jaar een soort 'centraal' toetsmoment in te voeren. Persoonlijk zie ik, voor zover deze plannen gecommuniceerd zijn, nog weinig in deze plannen.

Op de site van SCORE zijn er verschillende toetsvormen:

Details over deze toetsvormen kan je het beste nalezen op de website van SCORE. Er is een studenten- en een docentenversie.

Naar mijn idee betreft het onderhavige voorstel vooral de 'overalltoets'. Dat is wel een grote beperking. Juist bij een competentiegericht curriculum moet je juist anders gaan toetsen. Enkele consequenties zijn:

Mijn vragen op dit moment zijn:

Willem van Ravenstein

© 2024 Wiskundeleraar.nl