Vakdidactiek

q10068img1.gif


Algemeen

kernbegrippen | rekenvaardigheid


Het echte doel van ons wiskundeonderwijs
  1. welke wiskunde is nodig voor welke leerlingen?
  2. wat is realistisch wiskundeonderwijs?
  3. wiskunde is toch abstract?
  4. is er verschil tussen contexten en toepassingen?
  5. leidt de grafische rekenmachine tot versmurfing?
  6. waarom geeft schoolwiskunde een slecht beeld van de wiskunde?
  7. waar hebben leerlingen wiskunde eigenlijk voor nodig?
  8. is statistiek eigenlijk wel ‘echt’ wiskunde?
  9. wiskunde is voor de meeste leerlingen toch veel te moeilijk?

Wiswijzer

Wiskundeleraar

WisFaq

Digitale activerende didactiek:


Vakinhoudelijk

Als je je onderwijs wilt verbeteren van 'goed' naar 'excellent' zal dat (uiteindelijk) voornamelijk betrekking hebben op vakinhoud en vakdidactiek. Mijn primaire taak is om de leerlingen op een goede en geinspireerde manier wiskunde te leren. Hoe dan ook... Wat je er verder ook over zegt en denkt uiteindelijk telt wat je doet...

Maar hoe doe je dat? Wat moet er gebeuren? Wat werkt? Wat werkt niet? Zou dat wiskundeonderwijs van ons niet veel 'beter', 'leuker' en 'leerzamer' kunnen? Dat denk ik toch wel...