Toets probleemaanpak I

Opgave 1 - Kranten bezorgen

Hugo en Bram bezorgen kranten. Hugo bezorgt 4 kranten per minuut. Bram 5 kranten per minuut. Als Hugo alleen bezorgt duurt het 90 minuten.

Opgave 2 - Kranen

Neem aan dat je een watervat kan vullen met drie verschillende kranen. De kleinste kraan kan het vat vullen in 20 minuten. De middelste kraan kan het vat vullen in 12 minuten. De grootste kraan kan het vat vullen in 5 minuten.

Opgave 3 - Maximale oppervlakte

Opgave 4 - Diagonalen

Opgave 5 - De wijzers van de klok


Bonusopgave

Jan is vandaag jarig. Precies 12 jaar geleden was zijn moeder 4 keer zo oud als hij. Nu is zij nog maar 2 keer zo oud als Jan.