Cryptosystemen

In dit lespakket maak je kennis met een aantal eenvoudige geheimschriften, leer je de beginselen van de getaltheorie en krijg je inzicht in het RSA-systeem, een bekend en veel gebruikt cryptosysteem. Naast het bestuderen van de wiskundige theorie zul je aan de slag moeten met concrete opdrachten waarbij het gebruik van computerprogramma's zeer aan te bevelen is. Het lespakket wordt afgesloten met een eindopdracht.

Hier kan je de verschillende PDF-bestanden downloaden met het lesmateriaal: