zelfregulering

Zelfregulering

doelgericht en passend gedrag realiseren

realistische doelen en prioriteiten stellen

doelgericht handelen, het proces monitoren

reflecteren op het handelen en de uitvoering van de taak, feedback benutten om adequate vervolgkeuzes te maken

inzicht hebben in de ontwikkeling van eigen competenties

verantwoording nemen voor eigen handelen en keuzes, en zicht hebben op consequenties van het eigen handelen voor de omgeving, ook op de lange termijn