ICT-basisvaardigheden

Digitale geletterdheid

ICT effectief, efficiënt en verantwoord gebruiken

basiskennis van ICT en 'computational thinking' (oplossen van problemen met ICT)

mediawijsheid; bewust, kritisch en actief omgaan met media

informatiebehoefte signaleren en analyseren,  relevante informatie zoeken, selecteren, verwerken en gebruiken