sociale en culturele vaardigheden

Sociale en culturele vaardigheden

effectief leren, werken en leven met mensen met verschillende etnische, culturele en sociale achter­gronden

constructief communiceren in verschillende sociale situaties met respect voor andere visies, uitingen en gedragingen

gedragscodes in verschillende sociale situaties (h)erkennen

eigen gevoelens herkennen en gekanaliseerd en constructief uiten

inlevingsvermogen en belangstelling voor anderen tonen

bewust zijn van de eigen individuele en collectieve verantwoordelijkheid als burger(s) in een samenleving