Weekpuzzels 2017 deel 2


Week 21

q13681img1.gif


Week 22

In de figuur 1 zitten 9 rechthoeken verborgen: 4 vierkantjes van 1 bij 1, twee rechthoeken van 1 bij 2, twee rechthoeken van 2 bij 1 en een vierkant van 2 bij 2.

q13681img2.gif

Uit de Pythagoras


Week 23

q13681img3.gif
Wiskunde Academie - Goniometrie - Vergelijkingen opstellen bij meetkundige figuren


Week 24

Bert heeft 10 kaarten. Op elke kaart staat een ander getal. Het zijn de getallen 1 t/m 10. Hij moet op zo veel mogelijk verschillende manieren een combinatie van 4 kaarten maken, waarvan de getallen samen telkens 21 zijn. Eenzelfde combinatie in een andere volgorde telt niet als een nieuwe combinatie (dus bijvoorbeeld 1+5+7+8 en 1+8+5+7 gelden als dezelfde combinatie).

beterrekenen


Week 25

Een boer verkoopt een schaap voor $f$18,56 en wint daarbij zooveel percent als het schaap hem guldens gekost heeft.

MULO-A Algebra 1907 Algemeen


Week 45

q13681img5.gif

"Je verdeelt 32 rode rozen over 3 vazen waarbij in elke vaas minstens 5 rozen moeten komen. Om hoeveel manieren kan de rozen verdelen over de vazen?"

combinaties en herhalingscombinaties


Week 46

q13681img6.gif

Niels gooit met zeven dobbelstenen. Hoeveel mogelijkheden zijn er om in totaal 39 ogen te gooien?