een ander voorbeeld

Bij vraag 2 van het VWO wiskunde B pilotexamen 2012 staat bij de uitwerking iets over transformaties.