WisFaq: digitale vraagbaak voor wiskunde

Willem van Ravenstein
november 2003

“Heel erg bedankt voor het antwoord, we waren al bijna hopeloos geworden maar hebben nu weer hoop want we snappen het weer!!”

Wat is WisFaq?

WisFaq is een (digitale) vraagbaak voor het wiskundeonderwijs in Nederland. Vanuit het overleg van ‘wiskundewebmasters’ is het idee ontstaan om een website te maken waar (met name) leerlingen wiskundevragen kunnen stellen die door ‘deskundigen’ worden beantwoord. Met steun vanuit het Wiskids Consortium zijn we in september 2001 gestart met de eerste pilot. Op dit moment (februari 2003) worden er gemiddeld 20 vragen per dag beantwoord en staan er in de database 4400 beantwoorde vragen.

Hoe werkt het?

Op de website kunnen bezoekers vragen stellen, beantwoorders kunnen vragen beantwoorden en de moderator zorgt dat het allemaal werkt. De vragen en de antwoorden staan in een database en allerlei administratie zoals e-mailtjes sturen wordt door de site geregeld.

Een vraag stellen kan door het invullen van een invulformulier. De vraag komt vervolgens in de database terecht. De beantwoorder kan, nadat hij/zij is ingelogd, zien welke vragen nog niet beantwoord zijn. Na beantwoording wordt de vraag en het antwoord zichtbaar voor het publiek en de vragensteller krijgt een e-mailtje met de mededeling dat de vraag beantwoord is en op de site te bekijken is.

We proberen de vormgeving van de antwoorden zo helder mogelijk te houden, dus met mooie en duidelijke formules, grafieken, plaatjes en cabri-constructies. Daarnaast kan een beantwoorder een vraag beantwoorden met een verwijzing naar één van veelgestelde vragen (FAQ’s), een website, vragen om meer informatie, een vraag verwijderen en nog veel meer.

Vragenstellers

De vragenstellers geven bij de vraag aan welk soort onderwijs ze volgen. Sinds kort zijn deze ‘profielen’ uitgebreid met een aantal ‘profielen’ voor leerlingen uit België. De stand van zaken (voor wat betreft het aantal Nederlandse vragen) van februari 2003 ziet u hieronder:

Soorten vragen

De meeste vragen komen van leerlingen van de bovenbouw havo-vwo. Dit zien we uiteraard ook terug in de onderwerpen van de vragen: van tovervierkant tot het oplossen van een vierdegraads vergelijking, van rekenliniaal tot nummerbord, van groeimodel tot complexe getallen, van differentiaal vergelijking tot grafische rekenmachine.

Soms gaat het om acute, échte wiskundevragen zoals het ook in de klas gaat: een differentiatie, een vergelijking, een bewijs enz., maar vaak zijn beantwoorders bezig om praktische opdrachten te completeren, sites te zoeken of ideetjes voor werkstukken te geven.

Het zoeken naar de ‘juiste’ houding ten aanzien van de manier waarop we vragen beantwoorden blijft een punt van zorg. Net als in de les wil je natuurlijk leerlingen stimuleren tot zelf doen, uitproberen en nadenken. In WisFaq is dat niet anders... maar hoe doet je dat digitaal?

Beantwoorders

In de pilot zijn we begonnen met de groep webmasters van belangrijke (niet commerciële) wiskundewebsites in Nederland. In principe kan ‘iedereen’ zich opgeven om mee te helpen via de website. Inmiddels worden de vragen beantwoord door een bonte verzameling van mensen met verschillende achtergronden en leeftijden.

q14901img1.gif

Op dit moment bestaat de groep beantwoorders uit 42 personen, waaronder: verschillende docenten voortgezet onderwijs, een natuurkundige, wiskundestudenten,  een cryptograaf, leerlingen voortgezet onderwijs, wiskundigen, een econoom, ingenieurs, hogeschooldocenten, studenten lerarenopleiding, wiskundewebmasters, studenten van verschillende andere studierichtingen, enz... uit Nederland en België!

(Meer)waarde van WisFaq

Zonder volledig te willen zijn zou ik de vraag ‘Wat levert zo’n digitale vraagbaak nu op voor het wiskundeonderwijs?’ als volgt beantwoorden:

Links

Digitale vraagbaak voor wiskunde

Homepage

q14901img2.gif


Ravenstein, W. van (2003). WisFaq: digitale vraagbaak voor wiskunde.
Euclides, jaargang 78, nummer 6, pp. 284-285.